کشیدن نقاشی با اثر انگشت + عکس ها

نقاشی با اثر انگشت , طراحی با اثر انگشت , نقاش اثر انگشتی

اینگونه نقاشی را نقاشی انگشت یا به انگلیسی فینگر پاینتینگ می گویند

نقاشی با اثر انگشت , طراحی با اثر انگشت , نقاش اثر انگشتی

این هنر در اوایل سال 1980 میلادی رونق گرفت و تا بحال استقبال زیادی از آن شده است

نقاشی با اثر انگشت , طراحی با اثر انگشت , نقاش اثر انگشتی

کشیدن نقاشی با اثر انگشت + عکس ها